Social en tech

 ‘Social Enterprise’ en ‘Tech’. Dat past bij de missie van de service clubs Rotary en Lions.

Sneller tot bloei

Als starter je onderneming sneller tot bloei brengen. 

Startup Mentor

Ervaren leden van Rotary en Lions die belangeloos kennis, ervaring en contacten inzetten.

Hoe werkt het

Vliegende start

Met het programma ‘Startup Mentor’ helpen de Rotary en Lions clubs ondernemers met kennis en kunde om hun onderneming sneller tot bloei te brengen. Het gaat met name om de eerste fase, van het helpen bouwen aan een netwerk en het scherper krijgen van het plan.

Maatschappelijk als missie

Het initiatief richt zich op ondernemingen met een maatschappelijk doel (profit en non-profit) en ondernemers die als ‘nieuwe Nederlander’ de weg niet makkelijk kunnen vinden. Dat past bij de missie van de service clubs Rotary en Lions. Zeker in tijden van economische krimp is innovatie en ontwikkeling van een goed idee tot een product in de markt cruciaal voor mens en maatschappij. Mentoren zijn leden van service clubs Rotary en Lions en hebben ervaring die ze graag delen. Zij handelen vanuit een combinatie van dienen van de maatschappij en ondernemerschap. Zij hoeven er daarom ook geen vergoeding voor.

Mentoren uit veel sectoren

Willem Jongbloed en Stan Uyland, coördinatoren van het kernteam: “De kennis en ervaring binnen onze Rotaryclubs is groot en verspreid over vele sectoren. Zo is één van de criteria voor de samenstelling van een Rotaryclub dat een ieder een ander beroep uitoefent. Anders gezegd: we zijn van vele markten thuis. Ook hebben we een uitgebreid internationaal netwerk van clubs dat het leggen van contacten makkelijk maakt. Deze kennis en ervaring willen we inzetten voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij het starten van een eigen bedrijf. Belangrijk daarbij is dat het bedrijf ook een sociaal doel heeft. Want dat past bij onze missie. We begeleiden nu een aantal ondernemers. Als we de matchmaking tussen behoefte en aanbod in Soest, Baarn, Gooi- en Eemland succesvol kunnen maken, dan kan er een olievlekwerking van uit gaan voor landelijke en zelfs internationale uitrol.”

Kleine lettertjes

Er zijn geen kleine lettertjes. De mentoren zijn kostenloos en supporten de ondernemer(s). De ondernemer zit aan het stuur. Mentoren zijn daarom ook niet aansprakelijk. Iedereen gaat voor het succes van de ondernemer. Tijdens het intakegesprek wordt tijd geinvesteerd in wat de precieze hulpvraag is en hoe Startup Mentor die optimaal kan invullen.

Mentor voor je groei?

Er is nog ruimte voor begeleiding van enkele start-ups. Ben je of ken je een start-up die een mentor kan gebruiken? Neem dan direct contact op en ontdek de mogelijkheden:

Ondernemers en hun mentor

Profiel:
Uitvinder met mediterrane achtergrond van een innovatieve stoel, waarmee door slimme sensoren bepaalde fysieke factoren worden geregistreerd. De verstrekte data kan vervolgens gebruikt worden voor gezondheidsanalyses.

Hulpvraag:
Help mij om een koper van mijn octrooi of een fabrikant van stoelen te vinden.

Geboden hulp:
Met hulp van de NOVU is voor de uitvinding een octrooi aangevraagd. Verder is er advies gegeven om tot een goede pitch en presentatie te komen aan potentiele fabrikanten. Het bijzondere is dat de culturele verschillen tussen het land van herkomst en Nederland veel aandacht vroegen. Die zijn voor een groot deel overbrugd door intensieve coaching. Hierbij zijn verschillende experts van de Rotary en de Lions ingeschakeld.

Quote van de uitvinder:
In mijn geboorteland gaat alles heel anders! Dankzij Henk begrijp ik nu beter hoe je in Nederland verder komt.

Profiel:
Agentschap Nederlandse markt voor software met cloudoplossing voor project management in de bouwsector.

Hulpvraag:
Hoe kan de doelgroep bereikt worden en verkoop versneld?

Geboden hulp:

Er zijn mentorgesprekken gevoerd met verdieping van inzicht en kennis in:
– De koopbereidheid van de doelgroep
– Factoren die de positie sterker maken zoals een aanbeveling van sectororganisaties
– Inzet van digitale media om te zorgen dat de verkoopgesprekken tot hogere conversie leiden
– Waar de focus op moet liggen in de komende fase

Quote van de ondernemer:

Ik was verrast hoe snel Egmont mijn business begreep.
Ik ben hem enorm dankbaar voor de inzichten die het sparren heeft opgeleverd.

Profiel:

Spelletjes platform. Tweelingbroers en sport- en spelfanaten Michiel en Roel Tuin willen verandering brengen in de alsmaar toenemende hang naar het scherm. Zij ontwikkelden een sociaal spelletjes platform dat mensen motiveert om meer fysieke spelletjes met elkaar te spelen.

Hulpvraag:

Help ons om het business model scherp te krijgen en de stap naar marktintroductie te maken.

Geboden hulp:

Het business model scherp maken, uitzoeken wat vliegwielen zouden kunnen zijn om sneller te groeien. Introducties bij potentiële pilotklanten.

Quote van de ondernemers:

“De sessies met onze mentoren waren heel waardevol en soms best confronterend.”

Partners

 

Startup mentor in het

nieuws

Rotarians en Lions helpen beginnende ondernemers in Soest en Baarn

SOEST Kennisoverdracht uit maatschappelijke betrokkenheid.…

Prins Constantijn maakt zich hard voor startups in Soest

SOEST De gezamenlijke plannen van drie Rotaryclubs uit…